Contacts

Ime Pozicija Telefon Naselje Država Država
Sandra Žilić kontakt osoba +385 52 535 027 Pula Istra Hrvatska
Magnolija d.o.o. - Ured Zadar +385 52 535 027 Zadar Dalmacija Hrvatska

Podaci o tvrtci

Magnolija d.o.o.   bazeni i bazenska tehnika , putnička agencija

     Tvrtka upisana u TS Rijeka – SS Pazin    Tt-07/291-4

     Temeljni kapital: 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti

     MBS:  130014048

Član uprave društva: Sandra Žilić

     OIB: 87586392641

     Žiro račun i banka: 2360000-1101942896 Zagrebačka banka d.d.

     IBAN: HR85 2360 0001 1019 4289 6